Maatschappelijk- en sociaal verantwoord ondernemen

Wat is maatschappelijk ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)verbinden wij bij ZIEMANN Cashservice NL met termen als Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing Wat ieder mens ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens streeft ZEMANN CashService NL naar een toekomstbestendige aanpak en werkwijze. Wij zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen goed is voor de gehele maatschappij, maar uiteindelijk ook voor de onderneming, ZIEMANN CashService zelf. Wij geloven dan ook dat maatschappelijke verantwoordelijkheid goed te combineren is met het behalen van financieel rendement – zeker op de wat langere termijn. Denk alleen maar aan de toegenomen vraag naar duurzame producten en diensten of het feit dat betrokken bedrijven beschikken over beter gemotiveerde medewerkers en dus een hogere arbeidsproductiviteit.

Toekomst bestendig ondernemen

Wij zien als dienstverlenend bedrijf meer en meer van onze met name grote klanten vragen op ons af komen of en zo ja welke stappen wij hebben genomen of gaan nemen om inhoud te geven aan het maatschappelijk of toekomst bestendig ondernemen. Screenen wij al onze leveranciers, hebben wij een standaard checklist en controleren of de opgegeven antwoorden en/of reacties voldoen aan de door ons gestelde voorwaarden en doelen. Wat doen wij als de leverancier aangeeft niet aan onze voorwaarden kan voldoen? Selecteren wij ook naast met welke leveranciers wij zaken doen ook alle prospects en bestaande klanten? Wat zijn de gestelde voorwaarden?

Vragen waar wij kunnen stellen dat wij thans bezig zijn met de formulering van de juiste vragen te stellen en ook welke antwoorden en responses wij vinden passen bij de onderneming die wij zouden willen zijn alsmede de uitstraling die wij naar (toekomstige) klanten willen uitdragen. Wij denken zeker na over de wijze waarop wij ons middels een gedegen beleid en de daarbij behorende stappen een unieke positie kunnen verwerven om de wereld voor een deel te kunnen verbeteren, ook om ons daarmee te onderscheiden van andere bedrijven in deze niche markt.

Sociaal engagement

We zien sociale en ecologische kwesties niet als onderdeel van de marketingstrategie, maar als een engagement dat uit het hart komt. Of we nu een weeshuis in Oekraïne steunen, kinderen in Afrika helpen, een natuurpad aanleggen of oude eiken in alle rust laten vergaan. We denken erover na – en we doen het niet alleen. Als onderdeel van de Ziemann Groep werken wij mee en steunen wij diverse sociale doelen die de Groep heeft verkozen om haar inspanning op te richten. Sedert vele jaren bestaat er onder meer een  partnership met “ChildFund Duitsland” en “het bos van BadenWürttemberg”. Eén ding verenigt ons met de diverse projecten – hun duurzaamheid. Onze stichting ZIE.KIDS staat voor professionele uitvoering en hoge transparantie ten gunste van behoeftige kinderen en ons groene geweten ZIE.ECO.