Rapportage bureau

Klokkenluidersregeling/intern meldpunt

Welkom bij het anonieme klokkenluiderssysteem/anoniem intern meldpunt van de ZIEMANN Cashservice NL BV. U heeft de mogelijkheid anonieme meldingen te doen over concrete wetsovertredingen of vermoedens. Alle contact en de daarbij behorende communicatie vindt anoniem plaats. Het tot stand brengen van een verbinding met uw persoon is niet mogelijk en niet de bedoeling. Vermijd het opnemen van uw persoonlijke gegevens in het bericht/onderwerp.

Max. bestandsgrootte: 64 MB.